İNGİLİZCE

BİLİMSEV Kolejinde çocuklar, anasınıfından itibaren yoğun İngilizce dil eğitim programları ile eğitim alırlar. Program içeriği, öğrencilerin zengin deneyimler yaşayacağı ve ilgilerini sürekli canlı tutacak etkinlikler içerecek şekilde oluşturulur. Kitap ve malzeme seçiminden uygulanacak etkinliklere ve ev ödevlerine kadar İngilizce zümresi tarafından her aşama özenle planlanır. Öğrencilerimizin tüm dünyanın ortak iletişim dili olan İngilizceyi etkin kullanarak yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duyduklarında kendilerini akıcı konuşarak ve yazarak temsil edebilmeleri, iletişimde konuşulanı anlayabilmeleri, üst düzey dil sınavlarında başarı göstermelerini sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

ALMANCA

Okulumuzda öğrencilerimiz için çift dilli eğitim sistemi uygulanmaktadır. Anadilini etkin kullanmaları yanında çocuklarımızın İngilizce ve Almanca okuma, konuşma, anlama ve yazma becerilerinin de üst düzeye taşınması hedeflenmektedir. İlkokuldan itibaren tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerin İngilizce ve almancayı bilen bireyler olarak yaşamda yerlerini alabilmeleri için yaratıcı yöntemler, öğrenci merkezli aktif öğrenme yöntemlerini içeren çalışmalar kullanılmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için akıllı sınıflar, bilgisayar destekli dil eğitim gibi çağdaş teknolojiye uygun eğitim ortamları ve uluslar arası alanda kendini kanıtlamış yabancı dil öğretimi yayınları kullanılır.