İLKOKUL EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİMSEV Koleji İlkokulunda her öğrenci, bireysel özellikleri ve ilgileri dikkate alınarak eğitim programına dahil edilir. Sınıf içerisinde grup dinamiğine uygun etkinliklerle zenginleştirilen öğretim çalışmalarının dışında, her öğrenci kendi öğrenme stili çerçevesinde ele alınarak izlenir ve gerektiğinde bireysel çalışmalar ile desteklenir. Eğitim-öğretim programının içeriği, aktif öğrenme ortamlarının bulunduğu kampüsümüz içerisinde uygulamalı çalışmalar ile desteklenir.

Müfredatta Önceliklerimiz;

Türkçe – Anadil Öğretimi: Yabancı dil öğretimi, ancak güçlü bir ana dil temelinin üzerine kurulabilir. Anadilinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri sağlam bir öğrencide dil bilinci gelişmiştir. Anadilinde duyduğu kelimelere hakimdir ve etkin biçimde kullanabilir. Türkçe – anadil öğretimi çalışmalarında, okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, etkin dinleme, dinlediğini anlama ve not alma, dil bilgisi kurallarına dikkat ederek etkin yazma, etkin konuşma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Matematik Öğretimi

BİLİMSEV Kolejinde matematik eğitiminde temel hedef, öğrencilerimizin hayatın ve doğanın içinde yer alan matematik şemalarını fark etmelerini sağlamaktır. Çocuklar, matematiksel düşünmelerini sağlayacak, hayatları boyunca kullanacakları matematik bilgileri ile yetiştirilir. Matematik dersleri İngilizce eşlikli öğretmenler ile çift dille desteklenir. Çocukların problem çözme, kendi düşüncelerini geliştirme, alternatif düşünme, inceleme,
analiz etme, soyutlaştırma, somutlaştırma becerilerini destekleyecek çalışmalara yer verilir.

Hayat Bilgisi, Fen ve Sosyal Bilimler Öğretimi

Dünyaya, insanlara, hayvanlara, doğaya ve diğer tüm canlılara saygı, BİLİMSEV Kolejinin eğitim hedefleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Öğretim programı kapsamında geçmişimizden geleceğimize tüm zamanlar, yaşamlar ve mekanlar bütünsel olarak ele alınır. Geçmişi, öğrenmek kadar geleceği şekillendirecek öngörüler geliştirmenin önemi benimsenir ve ilerici çalışmalar tasarlanır.

Öğrencilerimizin Atatürk İlke ve Devrimlerini içselleştirerek, Atatürk’ün izinde hoşgörülü, barışçı, sürekli ilerlemeyi hedefleyen, temel insan haklarına ve özgürlüklerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri önemsenir. Okulumuzda bilimin ve fen’in ayrıca bir önemi ve yeri vardır. Okul kampüsümüzün her bir noktası çocuklarımızın merak ve araştırma duygularını ortaya çıkaracak, potansiyellerini gerçekleştirme olanağı bulabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Fen bilimleri atölyesi öğrencilerimize doğayı izleme ve deneylerle öğrenme olanağı sunduğu gibi, aynı zamanda dünyanın dışında, gökyüzünde ve uzayda yer alan oluşumları izleme olanağı da tanır. Bilim atölyemizin çatısında yer alan dev teleskop ile çocuklara unutamayacakları deneyimler sunar. Müfredat dahilinde gerçekleşen deney ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, öğrencilerimiz, bilim kulüpleri ile araştırma yapmaya teşvik edilir ve çok yönlü bilimsel bakış açısı geliştirmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi ve Spor

Büyüme ve gelişmenin en hızlı dönemlerden biri olan çocukluk döneminde beden eğitimi dersi ve spor aktiviteleri büyük önem taşır. Beden gelişimi ve koordinasyonun yanı sıra, grup ile hareket etme, belli bir spor alanında kararlılık ile ilerleme, disiplinli çalışma, enerjilerini faydalı alanlarda kullanma bilincine ulaşacakları şekilde yönlendirilir. Okulumuzda yer alan derslerin yanı sıra, gerektiğinde öğrencilerimiz çeşitli sportif etkinliklere yönlendirilir.

Görsel Sanatlar

Okulumuzdaki sanat çalışmalarının öncelikli amacı, Çocukların başarı veya başarısızlık endişesi olmadan kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, hayal güçlerini destekleyecek bir alanda yaratıcılıklarını özgürce ifade etmeleridir. Resim, yaratıcı sanat, plastik sanatlar gibi çalışmalarla çocukların duygu ve düşüncelerini özgürce ortaya koymaları, sevdikleri alanda yaptıkları çalışmalar ile dikkat sürelerini uzatmaları, içsel disiplin geliştirmeleri, özgüvenlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Okulumuzda çocuklar sanat çalışmalarını cam duvarlarla çevrilmiş büyük bir sanat atölyesinde doğayı gözlemleme olanağı bularak yürütürler. Sanat atölyesi tasarlanırken çocukların zihinlerinin ve yaratıcılıklarının duvarlar ile sınırlanmaması, genişi ufuklara sahip olacakları alanda çalışma şansına sahip olmaları hedeflenmiştir.

Müzik

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanmanın yanı sıra müziksel işitme ve okuma becerisi kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Müzik derslerimizde, istekli ve yetenekli öğrencilerin kendilerini çalgılarıyla veya müzik çalışmalarıyla ortaya koymaları, kendilerini müzikle ifade etmeleri ve özgüven kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla sınıf içi mini konserler vermelerini sağlamaktayız. Bu sayede öğrencilerin yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak, buna bağlı olarak da kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında,
öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar
önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çünkü çocuklarımızı, yaşamlarının
en önemli yıllarında bir sistemin içine sokuyoruz.
İşte bu sistemin çocuğu nasıl şekillendireceğini, onu nasıl
güçlü bir birey olarak hayata hazırlayacağını iyi çözümlemeliyiz.

Çocuklar için kalp-akıl ve yetenek felsefesi benimsenecektir.
Sanat – Müzik – Fen – Bilim – Matematik ve Yabancı diller gibi alanlar
başta olmak üzere tüm konular sanatsal ortamlarda öğretilecektir.
Akademik başarıya doğal yaşam içinde öğrenerek de ulaşılabilir.

Doğumdan 12 yaşına kadar olan dönem sanatsal ve yaratıcı bilinçtir.
Bu dönemden sonra üzerine bunları dışa vurmanın öğeleri eklenmelidir.
12 yaşından sonra gerçek tarih ve bilime transfer yapılmakta daha sonra programda;
yaratıcı ve sanatsal öğeleri kaybetmeden, daha bilimsel bir tavır alarak direk gözlem,
objektif tanımlama ve düşünmeye yer verilmelidir.

BAŞKA BİR EĞİTİM MÜMKÜNMÜŞ

Temel amaç çocuğu bütünüyle eğitmektir.
Beyin-kalp ve eller bu programın temel felsefesini oluşturmaktadır.
Çocuklar ekerek-biçerek-kendi yemeğini hazırlamaya katkıda bulunarak gerçek yaşam becerilerini edinebilir.
İlköğretimin ilk yıllarında Alfabe ile resimli tanışma,
yazma, okuma, heceleme, şiir, sanatsal ve pratik çalışmalar,
taklitçi oyun, piyes, halk hikayeleri, peri masalları, kukla gösterimi,
müzik, fabllar, efsaneler, sayılar, temel matematik işlemleri
( toplama, çıkarma, çarpma, bölme) doğa öyküleri, bahçecilik gibi
etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Temel eğitimde bilimsel ve akademik konular farklı
eğitim ortamlarında ve en etkili öğrenme yöntemleri kullanılarak verilecektir.

Bilimsev İlkokulunun 3 temel unsuru;
ruh eğitimine yönelik eğitim anlayışı,
sorumluluk bilinci edindirme amacı ve
hayal gücünü öldürmeden merak ve başarma duygusunu geliştirme üzerine kuruludur.
Çocuklar ileriki yıllarda rekabetçi sistemin içine girince
bocalamamaları için akademik yönden güçlü birer birey olarak yetiştirilirler.

Biz diyoruz ki:
“ÇOCUKLARI SAYGIYLA KABUL EDİN, SEVGİYLE EĞİTİN VE GELECEĞE ÖZGÜRCE YOLLAYIN”