Doğal bir ortamda, teknolojiyi ve öğretim sistemlerini doğru kullanarak; bilgiye ulaşma becerisine sahip, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, yaratıcı sanata ve estetik bilinci oluşmuş; doğaya, insana ve etik değerlere saygılı; ilkeli ve özgüven sahibi nitelikli dünya insanları yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.                     

Eğitimde Öncelikli Görevlerimiz

 • Demokrasiyi yaşayarak öğretmeyi hedeflemiş, paylaşımcılığı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak
 • Öğrenciye bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak,
 • Eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak, uygun etkinlikler planlamak,
 • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için ortamlar yaratmak,
 • Sanat algısının geliştirilmesi ve estetik bakışının beslenmesi için gerekli olan ortamı sağlamak,
 • Başta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek,
 • İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim durumları oluşturmak,
 • Sonucun niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,
 • Eğitim kadrosu olarak öğrenmeye açıklık ve işe yarar bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,
 • Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak,
 • Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik etmek,

Amaçlarımız

 • Ulusal değerlere saygılı, sorumlu ve duyarlı,
 • Kendini ifade edebilme becerisine sahip,
 • Haklarını bilen ve kişi haklarına saygı gösteren,
 • Teknolojiyi yerinde ve doğru kullanabilen,
 • Sormaktan çekinmeyen, merak edip araştıran,
 • Atatürkçü düşünce yapısına önem veren,
 • Üretmeyi ve paylaşmayı seven,
 • Çevre bilinci ve doğa sevgisi gelişmiş,
 • Spor ve sanat sevgisi olan,
 • Fen ve matematik okuryazarlığına sahip,
 • Okuma becerilerini üst düzeye çıkarabilmiş,
 • Konuşma ve yazmada doğru ve etkili dile sahip,
 • Türkçeyi ve en az iki yabancı dili çok iyi düzeyde bilen ve kullanabilen,
 • Problem çözme becerisini kazanmış,
 • ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KABUL GÖREN DÜNYA İNSANLARI YETİŞTİRMEKTİR.