Araştırmalar, erken çocukluk döneminde eğitime yapılan yatırımın getirisinin tüm diğer eğitim basamaklarından çok daha fazla olduğunu ve çocukların ilerleyen dönemlerde alacakları eğitime ve hayata hazırlanmalarına temel oluşturduğunu göstermektedir.

BİLİMSEV Koleji, bu bilgiden hareketle, anaokulu için etkin çalışma ve oyun ortamları tasarlayarak, alternatif eğitim modellerinin ışığında kendisine özgü bir okul öncesi eğitim modeli uygulamaktadır.

BİLİMSEV Koleji anaokulunda her etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını engellemeyecek, bağımsız öğrenme becerisi kazandıracak ve tüm gelişim alanlarını destekleyecek içerik ile özenle hazırlanır. Çocuklara, kolejimizin geniş olanaklara sahip kampüsünde, Atatürk ilke ve inklapları ışığında, doğaya ve tüm canlılara saygı duyarak, yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek, bilişim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme olanakları sunulur.

BAŞLASIN ÖĞRENME DEVRİMİ

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çünkü çocuklarımızı, yaşamlarının en önemli yıllarında bir sistemin içine sokuyoruz. İşte bu sistemin çocuğu nasıl şekillendireceğini, onu nasıl güçlü bir birey olarak hayata hazırlayacağını iyi çözümlemeliyiz.

Çocuklar için kalp-akıl ve yetenek felsefesi benimsenecektir. Sanat – Müzik – Fen – Bilim – Matematik ve Yabancı diller gibi alanlar başta olmak üzere tüm konular sanatsal ortamlarda öğretilecektir. Akademik başarıya doğal yaşam içinde öğrenerek de ulaşılabilir.

Doğumdan 12 yaşına kadar olan dönem sanatsal ve yaratıcı bilinçtir. Bu dönemden sonra üzerine bunları dışa vurmanın öğeleri eklenmelidir. 12 yaşından sonra gerçek tarih ve bilime transfer yapılmakta daha sonra programda; yaratıcı ve sanatsal öğeleri kaybetmeden, daha bilimsel bir tavır alarak direk gözlem, objektif tanımlama ve düşünmeye yer verilmelidir.

BAŞKA BİR EĞİTİM MÜMKÜNMÜŞ

Temel amaç çocuğu bütünüyle eğitmektir.
Beyin-kalp ve eller bu programın temel felsefesini oluşturmaktadır.
Çocuklar ekerek-biçerek-kendi yemeğini hazırlamaya katkıda bulunarak gerçek yaşam becerilerini edinebilir.
İlköğretimin ilk yıllarında Alfabe ile resimli tanışma,
yazma, okuma, heceleme, şiir, sanatsal ve pratik çalışmalar,
taklitçi oyun, piyes, halk hikayeleri, peri masalları, kukla gösterimi,
müzik, fabllar, efsaneler, sayılar, temel matematik işlemleri
( toplama, çıkarma, çarpma, bölme) doğa öyküleri, bahçecilik gibi
etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Temel eğitimde bilimsel ve akademik konular farklı
eğitim ortamlarında ve en etkili öğrenme yöntemleri kullanılarak verilecektir.

Bilimsev Koleji’nin 3 temel unsuru;
ruh eğitimine yönelik eğitim anlayışı,
sorumluluk bilinci edindirme amacı ve
hayal gücünü öldürmeden merak ve başarma duygusunu geliştirme üzerine kuruludur.
Çocuklar ileriki yıllarda rekabetçi sistemin içine girince
bocalamamaları için akademik yönden güçlü birer birey olarak yetiştirilirler.

Biz diyoruz ki:
“ÇOCUKLARI SAYGIYLA KABUL EDİN, SEVGİYLE EĞİTİN VE GELECEĞE ÖZGÜRCE YOLLAYIN”