YABANCI DİLLER PROGRAMININ TEMEL AMACI

Özel Bilimsev Ortaokulu yabancı dil öğretim programı, gerek sürekli büyüyen ve gelişmekte olan kurumumuzun vizyonu gerekse yabancı dil öğretiminde 21 yy. gereksinim ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımızın en önemli amacı:

a.Öğrencilerimize öğrenmeyi öğreterek bunu alışkanlık haline getirmek (Learning to learn)

b.Etkileşim kurarak işbirliği yapabilen bireyler yetiştirmek

c.Değişime uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek

d.Yaratıcı, üretken, özgün eserler ortaya koyabilen bireyler yetiştirmek-LITERATURE TEMELLI EĞİTİM

Ortaokul gruplarında MEB müfredatını da içeren ama ağırlıklı olarak uluslararası standartlarda geçerliliği olan yayınlar ve kurumumuzun hazırladığı müfredat programımız ile kurumumuz hedeflerini yükseltmiş olup, CEFR çerçevesindeki seviyeler göz önüne alındığında ilkokul 4.sınıfın sonunda A1+, ortaokul 8.sınıfın sonunda B1+ seviyesinde öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir.

KUR SİSTEMİ

Özellikle ortaokul ve lise kademelerinde Yabancı diller öğretim programlarının uygulanmasında mixed-ability sınıflar yerine kur sisteminin yaygın olduğu bilinen bir gerçektir. Kur sisteminin en büyük özelliği, aynı seviyede olan öğrencilerin bir arada eğitim görerek hedeflenen başarıya farklı yöntem ve tekniklerle ulaşmasını sağlamaktır. Öğrencilerimiz sene başında kur sınavına girecekler ve sınavın sonuçlarına göre kurlara ayrılacaklar. Bu İngilizce dersi adına, öğrencilerin sadece İngilizce derslerinde sınıf değiştirmesine ve yeterliliklerine göre eğitim almalarına sebep olacaktır.  Yabancı dil eğitimi sürekli kur değişikliğine uygun bir alan değildir. Öğrenci tek bir açıdan değil birçok becerisi ile değerlendirilmektedir. Bu bağlamda becerilerin hepsi gelişene kadar aynı seviyede eğitim alması gerekliliği gelişimin daha güvenilir ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu yüzden yabancı dil adına senede bir kez kur değişikliği yapılacak, öğrencilerimiz her yeni eğitim öğretim yılının başında yeniden sınava gireceklerdir. Yapılacak kur sınavlarında bir üst kura geçecek puanı alan öğrenciler kur değişikliği yapabileceklerdir.

Kurlarda aynı müfredat programı aynı kitaplar fakat farklı teknik yöntem ve etkinliklerle uygulanacaktır. Kur sistemimizin en büyük amacı iki grubu aynı seviyeye yaklaştırmak olmalıdır ki; bu anlamda aynı kitabın ve müfredatın okutulmasının diğerinden daha çok İngilizceye maruz kalması gereken gruplarda motivasyon ve ilerlemeyi arttıracaktır.

SKILLS-MAINCOURSE DAĞILIMLARI İLE YABANCI DİL DERS SAATLERİ

ORTAOKUL

5.SINIF:  10+4+2+2 = 18 SAAT (10 SAAT MAINCOURSE – 4 SAAT (READING/WRITING) – 2 SAAT (SPEAKING/LISTENING) – 2 SAAT (CREATIVE SKILLS)

6.SINIF: 8+4+3= 15 SAAT (8 SAAT MAINCOURSE – 3 SAAT READING/ WRITING – 3 SAAT SPEAKING/LISTENING)- 2 SAAT (CREATIVE SKILLS)

7.SINIF : 4+4= 8 SAAT (4 SAAT MAINCOURSE – 2 SAAT READING/ WRITING – 2 SAAT SPEAKING/LISTENING)

8.SINIF : 6+2=8 SAAT (6 SAAT MAINCOURSE+SKILLS – 2 SAAT (LGS)

5. SINIF HAZIRLIK PROGRAMIMIZ

Önümüzdeki yıl uygulanacak olan 5.sınıfta hazırlık sistemi yabancı dili etkin bir şekilde öğrenmede temeli oluşturacaktır. 5.sınıfı bitirdiklerinde haftada 18 saat İngilizce dersi ile öğrencilerimiz yabancı dilin temelini en iyi şekilde alacaklardır. 

3 ADIMDA BAŞARI …

Hedeflenen başarıya ulaşmak adına derslerimiz 3 öğretmen tarafından 3 aşamalı olarak işlenecektir. 

1. Maincourse (Dilin kendi içerisindeki temel kuralların verildiği,  dilin kullanımı için gerekli alt yapının oluşturulduğu alan)

2.Skills (Verilen temel kuralların okuduğunu anlama(-literature), konuşma, dinleme ve yazma becerileri ile global dünyada dünya vatandaşı olmak adına (life skills ) yaşam becerilerinin de uygulandığı alan)

3.Creative skills (Öğrencilerin ağırlıklı yazma eleştirel düşünce ve problem çözme yetilerini geliştirip özgün ürünler ortaya koydukları alan –Native öğretmen desteği ile)

3 aşamalı olan bu yoğun programla öğrencilerimiz,  5.sınıfta İngilizcenin akademik anlamda temellerini atmayı hedefleyen, bu amaçla günlük konuşma dilinin yanı sıra, yazılı dile odaklanan daha yoğun bir programa hazırlanmaktadırlar.

Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır.

SINAVLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

a. LGS YE HAZIRLIK

Ortaokul eğitimi denince akademik eğitim ve sınavlar diğer branşlarda olduğu gibi yabancı dil dersleri için de büyük önem arz etmektedir. Uluslararası sınavların yanı sıra ülkemizde büyük öneme sahip olan lise’ye geçiş sınavı kurumumuz için de büyük önem arz etmektedir. 8. Sınıf yabancı dil ders müfredatının içerisinde LGS’ye hazırlık programı bulunmaktadır. LGS ders saatleri haftalık 2 saat olarak belirlenmiş olup, İngilizce derslerinin kalan 4 saati main course olarak işlenecektir. Okulların birçoğu 8.sınıfta sadece LGS yapılma ihtimalini dile getirmiş olsa da kurumumuzun bir amacı da Lise sınıflarına yabancı dile hakim bireyler kazandırmaktır. Bu yüzden yabancı dil müfredatı anaokulundan lise sonuncu sınıfa kadar bir bütündür. 8.sınıfta sistemin LGS yüzünden uğrayacağı bir kesinti, 9.sınıfta öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini aşağı çekecektir.

b. ULUSLARARASI SINAVLAR (TOEFL-ESOL SINAVLARI)

Özel Bilimsev Ortaokulu olarak TOEFL ve ESOL Sınavlarına ev sahipliği yaparak standartlarımızı uluslararası formatta değerlendirme fırsatı yaratacağız. Müfredatımızın içeriğinde bu sınavlara yönelik çalışmalar bulunmakta olup, öğrencilerimiz bu sınavlarla ilgili çalışmaları yıl içerisinde yapacaklardır.

YABANCI DİL YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAMPLARI

Özel Bilimsev Ortaokulu olarak kampüsümüzde sadece yabancı dilin konuşulduğu ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz kurumlarla birlikte düzenleyeceğimiz kamplarla öğrencilerimizin yabancı dil gelişiminin yanı sıra sosyal ve psikolojik gelişimlerini de desteklemeyi planlamaktayız. Yurtdışı kampları yabancı dili yabancı bir ülkede öğrenip pekiştirmek konusunda etkili olurken yurt içi (kampüs içi) kampları yabancı dili pekiştirmenin yanı sıra takım çalışmasını da desteklemektedir.

‘’I know grammar by ear only, not by one, not by the rules.’’
Mark Twain

Eğitim ve öğretimin sadece kalem, kağıt, kurallar, testler ve ödevler ile öğrenilemeyeceğinden yola çıkarak yaparak yaşayarak öğrenmeyi kendine yabancı dilde de hedef alan okulumuz, yabancı dil öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin gerek derslerde, yapılacak sunumlarda ve proje çalışmalarında, gerekse sınıf dışında okulun her yerinde yabancı dili doğal bir atmosferde kullanması gerekliliğini de hedefine koymuştur. Bu bağlamda öğrencilerimiz dili sadece kurallara göre değil aynı zamanda yaparak yaşayarak öğreneceklerdir.

“Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things.”