BİLİMSEV KOLEJİ İLKOKULU

2018-2019 eğitim-öğretim yılında, ”Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul Programı” çalışmaları sonucunda başarılı bulunarak,
sertifika almaya hak kazanmıştır.

Beslenme Dostu Okullar Programı;

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalan protokolle yürürlüğe girmiş, 09.02.2016 tarihinde imzalanan ek protokol ile sürdürülmekte olan bir teşvik ederek bilinçlendirme çalışmasıdır. “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Beyaz Bayrak Sertifikası alarak sağlığa uygunluk koşullarını belgelemiş okulların gönüllü başvuruları ile katıldıkları projede, çalışmaları halk sağlığı ve il milli eğitim müdürlüğü yetkililerince yapılan denetim sonucu uygun bulunan okullar, ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikası ile ödüllendirilmektedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okulumuz , geçerlilik süresi iki yıl olan ve her yıl ilgili birimlerce denetlenerek geçerliliği kontrol edilen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

ÖZEL BİLİMSEV KOLEJİ İLKOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

2018-2019 DERS YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANI BESLENME DOSTU OKUL POGRAMI OKUL POLİTİKASI

1- Sağlıklı Yaşam ve Düzenli Beslenme Konusunda Okul Öğretim Programını Geliştirmek.
a) Öğretim programları içerisinde sağlıklı yaşam ve düzenli beslenme ile ilgili konu ve etkinlikleri anlatmak.
b) Beden eğitimi ve oyun fiziki etkinlikler derslerinde fiziksel aktiviteleri sürekliliğini kazandırmak.
c) “Beslenme Dostu Okul Programına” göre okul öğretim programında yeniden gözden geçirmek.

2- Destekleyici Okul Çevresi Oluşturmak.
a) Okul yemekhanesinin sağlıklı ve düzenli beslenmeyi desteklemelerini sağlamak.
b) Beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyici afişlerin öğrencilerin görebileceği yerlerde sergilemek.
c) Okul yemekhanesinde servis edilen yemeklerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa yayınladığı yemek menülerine göre hazırlatmak.

3- Okul Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek.
a) Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin düzenli yapılması ve bu konuda ailelerine bilgi verilmesi.
b) Okul yemekhanesinin aylık olarak denetlenmesi.

4- Okulda Farkındalığın Ve Kapasitesinin Arttırılmasını Sağlamak.
a) Beslenme Dostu Okul Programının önemi kavratmak için seminerler, beslenme ile ilgili yarışmalar, yürüyüşler ve okul panosu oluşturmak.

HEDEFLERİMİZ

1- “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile öğrencilerin, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi,
2- Okulumuzda sağlıksız beslenme ve obezitenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
3- Veliler ve öğrencilerde hareketli yaşam konusunda duyarlılığın arttırılması.
4- Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam için yapılan uygulamaların desteklenmesi ve geliştirilmesi.
5- Okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması için çalışmalar yapılması.
Bu bağlamda okulumuzda 2018-2019 öğretim yılı için Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında aşağıda belirtilen çalışma planı uygulanacaktır.

AMAÇLARIMIZ

1- Aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için;
** Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,
** El hijyeni
**Çocuklarda diyabet
** Sağlıklı okul dönemi,
** Sağlık risklerine göre çocuk ve aile beslenmesi, programlarıyla genç nesillerin sağlıklı yetişmesine destek vermek.
2- Aile bireylerinin sağlıklı çocuklarda beslenme bilincini artırma, sağlık risklerini azaltma ve sağlıklı nesiller yetiştirme için gerekli beslenme eğitim hizmetini sağlamak.