Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin tamamı tarafından kabul edilen ve 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan bir evrensel eylem çağrısıdır.

Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. SKA’lar, hali hazırda binlerce eğitim kurumu tarafından benimsenmiş olan ve “Gündem 2030” olarak da bilinen, dünya çapında tanınan bir çerçevedir. 

 

SKA’lar son derece zengin bir öğretim kaynağıdır ve öğrencileri sayısız gerçek dünya sorununa bağlamanın yollarını sunar. Ekonomi ve mühendislik, dil ve edebiyat, sosyal bilgiler, çevre bilimi, coğrafya ve daha fazlasını öğretirken müfredat genelinde bağlantılar sunarlar. Bu amaçların çoğu, ulusal eğitim gereksinimleriyle uyumlu hale getirilebilir. 

Bilimsev Koleji olarak hali hazırda yürütmekte olduğumuz tüm projelerin kilit noktalarını müfredat eşleştirmeleri ve öğrenci etkinlikleri oluşturmaktadır. Tüm öğrencilerimiz içinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanır ve onlara saygı gösterirler. Bu nedenle Bilimsev Koleji olarak, sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçları desteklemekte ve tüm dünyanın birlikte hareket ettiği bu amaçlar doğrultusunda yeni projeler hazırlamaya devam etmekteyiz.