Bugün eğitim gören öğrencilerin yarısının gelecekte yapacakları meslekler henüz icat edilmemiştir ve bilinmemektedir. Teknolojide atılan büyük adımlar ile birlikte bilgiye ve insana ulaşmak kolaylaşmış, yeni çalışma ve eğitim modelleri de ortam ve zaman bağımsız, evrensel hale gelmiştir. Bu da çocuklarımızın gelecekte edineceği mesleklerde daha ön plana çıkmalarını kolaylaştıracak bazı beceriler ile bugünden donatılmalarını gerektiğini göstermektedir.

KAZANILMASI GEREKEN BECERİLER

Eğer gelecekte ortaya çıkacak mesleklerin bir çoğunu hiç kimse bilmiyorsa, çocuklarımızı hangi beceriler ile donatmamız ve neleri öğretmemiz gerekiyor?

•Hem akademik hem de sosyal ve yaşamsal hayat becerilerini birlikte geliştirmek.

•Kendi öğrenme süreçlerini planlayabilen, araştırmayı bilen bireyler yetiştirmek.

•Algoritmik düşünme ve problem çözme zihin alt becerilerini geliştirmek.

•Yaratıcı ve meraklı zihin alışkanlıkları kazandırmak, hayal kurmaları için teşvik etmek.

•Yönetsel becerilere ve lider özelliklere sahip, ekip çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.

•Başarmak için başarısızlığın önemini ve vazgeçmemeyi, ısrar etmeyi öğretmek,

EĞİTİM 4.0

Anaokulları ve İlkokulunda gelecek vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli adımları atmakta, Tüm eğitim ve öğretim programlarını bu vizyon ile geliştirmektedir. Öğrencilerini bu altyapı ile geleceğe hazırlamaktadır. Şimdi BİLİMSEV TEKNO ORTAOKULU, ilk ve öncü olarak EĞİTİM 4.0 uygulamalarını ortaokul seviyesine indirecek ve öğrencilerini GELECEĞE taşıyacaktır.

Geçtiğimiz 250 yılda insanlık olarak endüstri anlayışımızı tepeden tırnağa değiştiren 4 farklı endüstri devrimini yaşadık. Endüstri 4.0, bize yeni ufuklar ve modern dünyanın kapılarını aralayan yeni endüstri anlayışı kabul edilirken, hayatımıza; robotik, nesnelerin interneti, veri madenciliği, nano teknoloji, yapay zeka, otomasyon gibi kavramlar girerken içinde bulunduğumuz çağa da dijital çağ adı verilmektedir.

Eğitim 4.0 ezbere dayalı sistemin yerine dijital teknolojilerden faydalanan ve kişiye özel eğitim ile yeni dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren, deneyim temelli yeni eğitim sistemidir. Güncel araştırmalara göre, insanların kendi keşfettikleri ve deneyimleyebildiği değerler, ezber değerler ile kıyaslandığında daha kalıcı olmayı başarıyor. Oyunlaştırılmış bir eğitim uygulamasında basit bir top oyunu oynayan çocuk; yerçekimini ve açıları farkında olmadan öğrenebiliyor.

EĞİTİM 1.0: Su ve buhar gücüyle çalışan mekanik üretim tesislerinin devreye girişidir.                

*Bilgi öğrenciye kavramlar yoluyla aktarılır.

EĞİTİM 2.0: İş bölümüne dayalı, elektrik enerjisiyle seri üretimin devreye girişidir.               

*Okul fabrikadır. Fabrikada üretilen ürün öğrencilerdir. Eğitimin kalite kontrolünü sağlayan mekanizmalar sınavlardır. Garanti belgesi diplomadır.

EĞİTİM 3.0: İmalatın otomasyonunu, ileri safhalara taşımayı başaran elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girişidir.     

*Öğrenci kendi kendine öğrenir. İnternet ve sosyal medya eğitimde yoğun kullanılır.

EĞİTİM 4.0: Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı üretimin devreye girişidir.                

*İnovasyon eğitimde kullanılır.  Görsel araçların eğitim öğretimde kullanılması artmıştır.

Bilginin sürekli ve çok hızlı değiştiği günümüzde yeni öğretim programları artık ne öğrendiğimizi değil, nasıl öğrendiğimizi ön plana çıkarmaktadır. Eğitim felsefemizle bireyin bütünsel gelişiminin her alanda gerçekleşmesi, toplum yararına hizmet edecek niteliğe gelmesi, 21. yy’ın ihtiyaç duyacağı insan profilini yakalaması için bütünsel (holistik) bir bakış açısıyla ders içi ve ders dışı eğitim öğretim yaklaşımlarında doğru tutum ve alışkanlıkların kazandırılması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bilimsev Koleji’nde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programları, zenginleştirilerek projelerle yürütülür. Öğrenciler tamamen kendilerinin yönettikleri projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve takım çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı, sözlü ve dijital sunumlarla ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarda akademik ve sosyal yaşamlarını ilerletme olanağı bulurlar.

PROJE BAZLI ÖĞRENME

Geleceğin serbest çalışma modeline çocukları şimdiden hazırlamak için, öğrencilerimiz proje bazlı öğrenme ve çalışma modellerini yakından tanıyor. Yani, öğrendiklerini kağıda yazmak yerine gerçek bir proje üzerinde uygulama şansına sahip oluyor.

Proje bazlı öğrenme sayesinde çocuklar:

•  Problemlerle başa çıkabilme

•  Çözüm odaklılık

•  İşbirliği ve ekip çalışması

•  Zaman yönetimi

gibi, her öğrencinin akademik kariyerinde oldukça büyük öneme sahip alanlarda kendini geliştirme imkanını buluyor.

PARÇADAN BÜTÜNE YOLCULUK

ORTAOKULDA GELECEĞE HAZIRLIK – NELER YAPIYORUZ ?

•STEM Çalışmaları

•3D Tasarım

•Robotik Çalışmaları (Lego ve maker)

•Kodlama

•Elektrik ve Elektronik Devreleri

•Ahşap Tasarım

•Algoritmik Düşünme Çalışmaları

•Fen Bilimleri

•Astronomi

•Arkeoloji

•Görsel Sanatlar

•Müzik ve Spor

Eğitim 4.0’ın önemli gerekliliklerinden biri olarak öğrencilerin verileri tanıması ve verilerden yola çıkarak yorumlar yapabilmesidir.

İşte bu noktada P4C (Çocuklar için felsefe) çalışmaları ile çocuklarımızın yorumlama yeteneklerini geliştirirken, algoritmik düşünme çalışmaları ile onları geleceğe hazırlıyoruz.

HİBRİT EĞİTİM SİSTEMİ

Web destekli öğrenme ile yüz yüze öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan Hibrit Öğrenme (Hybrid Learning) eğitim yapılanmamızda önemli bir yer tutuyor. Hibrit öğrenme ortamı ile öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile eğitim materyallerine etkin ulaşım avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrencinin doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını bir arada sunuyoruz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME

Öğrencilerimiz tüm eğitim öğretim süreçlerinde kendi kapasitelerine göre zorluk seviyelerinin ayarlandığı özel araçlar aracılığıyla, kişiselleştirilmiş öğrenime tabii tutuluyor. Bu sayede birçok çocuğun kolayca kavradığını anlamakta güçlük çeken bir öğrenci, kendi kişisel çabasıyla eksiklerini tamamlayabiliyor.

•Bireyselleştirilmiş ödev sistemi

•Bireysel Etüt Çalışmaları

•Dijital Ölçme ve Yönlendirme Araçları

MESLEKİ İLGİ VE ALAN YATKINLIĞI BELİRLEME

Kişiselleştirilmiş öğrenme aşamalarında elde edilen performans grafikleri öğretmenler ve alanında uzman eğitim danışmanları tarafından incelendiğinde, öğrencinin mesleki ilgi ve alan yatkınlığı hakkında fikir sahibi olunabiliyor. Öğretmenler, öğrencinin hangi alanda yardıma ihtiyacı olduğu ve hangi alana yönlendirilmesi gerektiğini kolay ve etkili biçimde saptayabiliyor.

REHBER ODAKLI – MENTÖR SİSTEMİ

20 yıl içinde öğrencilerin öğrenim sürecinin daha bağımsız bir forma sahip olacağına inanılıyor. Bu formda, öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı ilerletebilmeleri için rehberlik (mentorluk) önem kazanmakta. İçerik naklinin yapılmadığı tamamen yetkinlik ve becerilere vurgu yapılan bir eğitim. Bilimsev Kolejinde Mentor öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitim sürecine yaptığı rehberlikler sayesinde akademik performansın üst düzeyde olması hedeflenmektedir.

Bugünün öğrencilerini dünü yaşıyor gibi eğitirsek, yarınlarını çalmış oluruz.

  – John Dewey

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TAMAMLAYICI DESTEK SİSTEMİ

Bireysel Etüt eğitimi Bilimsev Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. Kişiselleştirilmiş öğrenim modelimiz, bireysel ödev sistemimiz, mentor öğretmenlerimiz ve çeşitli ölçme değerlendirme altyapılarımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. Hibrit Eğitim Modelimiz ile bireysel etütleri hem yüz yüze hem de dijital platformlarımızda gerçekleştiriyoruz. Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirmesi yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor. Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebiliyor.