Satranç, hiç şüphesiz ki insanlığınn icad ettiği en başarılı zeka ve strateji oyunlarından biridir. Bu strateji temelli oyunu iyi oynamanın yolu da hiç süphesiz ki zihinsel olarak aktif bir birey olmaktan geçiyor. Satranç oyunu esnasında, ?al??an hafıza, akıcı zeka, dikkat, konsantrasyon, uzamsal konumlandırma gibi birtakım bilişsel beceriler ile bireyin bu süreçleri etkin olarak kullanabilme yeterlilikleri geliştirir. Bu yeterlilik ve yetenekler ise aynı zamanda matematiksel becerileri artırır. Satranç oynamak, matematik ve sözel olmayan bilişsel becerilerde de anlamlı düzeyde olumlu katkı sağlıyor. Satranç çocukların hafızalarını geliştiren iradelerini güçlendiren, onlara kazanma içgüdüsü kazandıran, karar vermeyi ve yenilmeyi öğreten bir oyundur.