Özel Bilimsev Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerimizin okul yaşantılarında ilk basamak olan anaokulu deneyimlerini olumlu duygular ve düşüncelerle oluşturmalarını sağlamak, mutlu, kendini özgürce ve doğru şekilde ifade edebilen, yaparak ve yaşayarak edindikleri bilgileri disiplinler arası bir bakış açısıyla süzgeçten geçirip hayatlarına uygun şekilde adapte edebilen, yaratıcı, düşünen ve farklı bakış açıları ile konuları sorgulayan, benlik farkındalığı olan bireyler olmalarına yardımcı olmak ve gerekli yerlerde önleyici ve koruyucu rehberlik sağlamaktır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz gün içinde öğrencilerimizle bire bir temasta bulunmaktadır. İhtiyaç durumunda öğrencilerimiz psikologlarımız ile iletişime geçmekte ve görüşme talebinde bulunabilmektedirler. Her öğrencinin yaş grupları içinde öğrenme stilleri farklıdır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz bu farkındalık çerçevesinde öğrencilerimizi grup içinde ve bireysel olarak gözleme tabi tutmakta ve öğretmenleriyle iş birliği içinde öğrenme süreçlerini yönetmektedir. Rehberlik birimimiz öğrencilerimizin gelişimlerini takip etmek adına öğretmenlerimizle sürekli iletişim halindedir. Yapılan çalışmalar ve edinilen bilgiler velilerimize düzenli aralıklarla bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilerek aktarılmaktadır.

        Velilerimize düzenli aralıklarla sunumlar gerçekleştirilmektedir. Her ay bültenlerimiz yayınlanarak velilerimize gelişimin önemli basamaklarıyla ilgili  bilgilendirme yazıları paylaşılmaktadır.