BAŞLASIN ÖĞRENME DEVRİMİ

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çünkü çocuklarımızı, yaşamlarının en önemli yıllarında bir sistemin içine sokuyoruz. İşte bu sistemin çocuğu nasıl şekillendireceğini, onu nasıl güçlü bir birey olarak hayata hazırlayacağını iyi çözümlemeliyiz. Bilimsev Koleji’nde çocuklar için kalp-akıl ve yetenek felsefesi benimsenecektir. Sanat – Müzik – Fen – Bilim – Matematik ve Yabancı diller gibi alanlar başta olmak üzere tüm konular sanatsal ortamlarda öğretilecektir. Akademik başarıya doğal yaşam içinde öğrenerek de ulaşılabilir.

Doğumdan 12 yaşına kadar olan dönem sanatsal ve yaratıcı bilinçtir. Bu dönemden sonra üzerine bunları dışa vurmanın öğeleri eklenmelidir. 12 yaşından sonra gerçek tarih ve bilime transfer yapılmakta daha sonra programda; yaratıcı ve sanatsal öğeleri kaybetmeden, daha bilimsel bir tavır alarak direk gözlem, objektif tanımlama ve düşünmeye yer verilmelidir.

BAŞKA BİR EĞİTİM MÜMKÜNMÜŞ

Temel amaç çocuğu bütünüyle eğitmektir. Beyin-kalp ve eller bu programın temel felsefesini oluşturmaktadır. Çocuklar ekerek-biçerek-kendi yemeğini hazırlamaya katkıda bulunarak gerçek yaşam becerilerini edinebilir. İlköğretimin ilk yıllarında Alfabe ile resimli tanışma, yazma, okuma, heceleme, şiir, sanatsal ve pratik çalışmalar, taklitçi oyun, piyes, halk hikayeleri, peri masalları, kukla gösterimi, müzik, fabllar, efsaneler, sayılar, temel matematik işlemleri ( toplama, çıkarma, çarpma, bölme) doğa öyküleri, bahçecilik gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Temel eğitimde bilimsel ve akademik konular farklı eğitim ortamlarında ve en etkili öğrenme yöntemleri kullanılarak verilecektir.                                                                                      

Bilimsev Koleji’nin 3 temel unsuru; ruh eğitimine yönelik eğitim anlayışı, sorumluluk bilinci edindirme amacı ve hayal gücünü öldürmeden merak ve başarma duygusunu geliştirme üzerine kuruludur. Çocuklar ileriki yıllarda rekabetçi sistemin içine girince bocalamamaları için akademik yönden güçlü birer birey olarak yetiştirilirler.

Biz diyoruz ki:
“ÇOCUKLARI SAYGIYLA KABUL EDİN, SEVGİYLE EĞİTİN VE GELECEĞE ÖZGÜRCE YOLLAYIN”

HEDEFLERİMİZ


• Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak,
• Düşünme, merak etme, farkında olma becerileri edinmelerine rehberlik etmek,
• Atatürk’ü, onun ilke ve devrimlerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkeleri ve eylemlerinin yönlendiricisi olarak kavramalarını sağlamak,
• Bireylerin kendileriyle ilgili karar süreçlerine katılımını esas alan demokratik bir eğitim ortamı oluşturmak,
• Türkçeyi doğru kullanma becerisini geliştirecek ve bunun önemini kavramayı sağlayacak okul içi ve dışı etkinlikler düzenlemek,
• Dilin doğal ortamlarda ve kullanılarak öğrenileceği, gelişeceği bilinciyle; dil öğretimini okul yaşamının bütününe yaymak,
• Toplumsal değerlerin, evrensel değerleri tamamlayan ve onlara anlam katan değerler olarak algılanmasını ve yaşanmasını sağlamak,
• Düşünmeye ve fikir üretmeye özendiren öğrenme ortamları oluşturmak.
• Ders konularını, amaç olarak değil hayatı kavramak için araç olarak ele almak.
• Farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler (gezi, gözlem, deney, sanatsal ve sportif etkinlikler) için olanaklar yaratmak.
• Okulda ve derslerde, bireyi yaşamın birçok boyutuyla tanıştıracak etkinlikler gerçekleştirmek.
• Kendilerini tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve öğrenme kararlarını bu özelliklere uygun biçimde almalarına olanak veren ortamlar, etkinlikler yaratmak.
• Mantıksal düşünme ve problem çözme becerileri kazanmalarına rehberlik etmektir.

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ

Bilimsev Koleji’nde öğretim modeli olarak “Kişiye Özgü Öğretim” uygulanacaktır.

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİYE KATKISI

Çocuğun: Hangi yöntemle öğrenmeyi gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi edinilir,

Güçlü ve zayıf yanları bilinir ve bireysel planlama bu yönde yapılır,

Çalışma davranışlarını geliştirir ve öğrenme motivasyonunu arttırır,

Öğretmen ve öğrenci arasında öğrenme farklılıkları nedeniyle oluşan yanlış anlaşılmayı engeller, Bireysel kariyer planlamaya destek olur.