Okulumuzda her çocuk eğitim-öğretim yılı içerisinde modern dans ve halk dansları ile tanışır. Her çocuk haftada bir gün bir saat temel seviye dans eğitimi almaktadır. Derslerimiz temel beden-nefes egzersizleri ve kondisyon ile başlamakta, ardından hareket dizgeleri ve kombinasyonlar ile devam etmektedir. Dans derslerimizin temel amacı çocuklarımızın beden, mekan, zaman, ritm ve koordinasyon kavramları arasında ilişki kurmalarını sağlamak ve hareket kapasitelerini arttırmaktır.