20 yıl içinde öğrencilerin öğrenim sürecinin daha bağımsız bir forma sahip olacağına inanılıyor. Bu formda, öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı ilerletebilmeleri için rehberlik (mentorluk) önem kazanmakta. İçerik naklinin yapılmadığı tamamen yetkinlik ve becerilere vurgu yapılan bir eğitim. Bilimsev Kolejinde Mentor öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitim sürecine yaptığı rehberlikler sayesinde akademik performansın üst düzeyde olması hedeflenmektedir.

Bugünün öğrencilerini dünü yaşıyor gibi eğitirsek, yarınlarını çalmış oluruz.

  – John Dewey