Web destekli öğrenme ile yüz yüze öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan Hibrit Öğrenme (Hybrid Learning) eğitim yapılanmamızda önemli bir yer tutuyor. Hibrit öğrenme ortamı ile öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile eğitim materyallerine etkin ulaşım avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrencinin doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını bir arada sunuyoruz.