BİLİMSEV KOLEJİ

Anaokulları ve İlkokulunda gelecek vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli adımları atmakta, Tüm eğitim ve öğretim programlarını bu vizyon ile geliştirmektedir. Öğrencilerini bu altyapı ile geleceğe hazırlamaktadır. Şimdi BİLİMSEV TEKNO ORTAOKULU, ilk ve öncü olarak EĞİTİM 4.0 uygulamalarını ortaokul seviyesine indirecek ve öğrencilerini GELECEĞE taşıyacaktır.

Geçtiğimiz 250 yılda insanlık olarak endüstri anlayışımızı tepeden tırnağa değiştiren 4 farklı endüstri devrimini yaşadık. Endüstri 4.0, bize yeni ufuklar ve modern dünyanın kapılarını aralayan yeni endüstri anlayışı kabul edilirken, hayatımıza; robotik, nesnelerin interneti, veri madenciliği, nano teknoloji, yapay zeka, otomasyon gibi kavramlar girerken içinde bulunduğumuz çağa da dijital çağ adı verilmektedir.

Endüstrinin Gelişim Süreci

Eğitim 4.0 ezbere dayalı sistemin yerine dijital teknolojilerden faydalanan ve kişiye özel eğitim ile yeni dünyanın ihtiyaçlarına yanıt veren, deneyim temelli yeni eğitim sistemidir. Güncel araştırmalara göre, insanların kendi keşfettikleri ve deneyimleyebildiği değerler, ezber değerler ile kıyaslandığında daha kalıcı olmayı başarıyor. Oyunlaştırılmış bir eğitim uygulamasında basit bir top oyunu oynayan çocuk; yerçekimini ve açıları farkında olmadan öğrenebiliyor.

EĞİTİM 1.0: Su ve buhar gücüyle çalışan mekanik üretim tesislerinin devreye girişidir.                

*Bilgi öğrenciye kavramlar yoluyla aktarılır.

EĞİTİM 2.0: İş bölümüne dayalı, elektrik enerjisiyle seri üretimin devreye girişidir.               

*Okul fabrikadır. Fabrikada üretilen ürün öğrencilerdir. Eğitimin kalite kontrolünü sağlayan mekanizmalar sınavlardır. Garanti belgesi diplomadır.

EĞİTİM 3.0: İmalatın otomasyonunu, ileri safhalara taşımayı başaran elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girişidir.     

*Öğrenci kendi kendine öğrenir. İnternet ve sosyal medya eğitimde yoğun kullanılır.

EĞİTİM 4.0: Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı üretimin devreye girişidir.                

*İnovasyon eğitimde kullanılır.  Görsel araçların eğitim öğretimde kullanılması artmıştır.

Bilginin sürekli ve çok hızlı değiştiği günümüzde yeni öğretim programları artık ne öğrendiğimizi değil, nasıl öğrendiğimizi ön plana çıkarmaktadır. Eğitim felsefemizle bireyin bütünsel gelişiminin her alanda gerçekleşmesi, toplum yararına hizmet edecek niteliğe gelmesi, 21. yy’ın ihtiyaç duyacağı insan profilini yakalaması için bütünsel (holistik) bir bakış açısıyla ders içi ve ders dışı eğitim öğretim yaklaşımlarında doğru tutum ve alışkanlıkların kazandırılması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bilimsev Koleji’nde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programları, zenginleştirilerek projelerle yürütülür. Öğrenciler tamamen kendilerinin yönettikleri projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve takım çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı, sözlü ve dijital sunumlarla ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarda akademik ve sosyal yaşamlarını ilerletme olanağı bulurlar.