Bireysel Etüt eğitimi Bilimsev Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. Kişiselleştirilmiş öğrenim modelimiz, bireysel ödev sistemimiz, mentor öğretmenlerimiz ve çeşitli ölçme değerlendirme altyapılarımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. Hibrit Eğitim Modelimiz ile bireysel etütleri hem yüz yüze hem de dijital platformlarımızda gerçekleştiriyoruz. Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirmesi yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor. Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu sistem üzerinden takip edebiliyor.