HEDEFLERİMİZDoğal bir ortamda, teknolojiyi ve öğretim sistemlerini doğru kullanarak; bilgiye ulaşma becerisine sahip, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, yaratıcı, sanata ve estetik bilinci oluşmuş; doğaya, insana ve etik değerlere saygılı; ilkeli ve özgüven sahibi nitelikli dünya insanları yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

EĞİTİMDE ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ

Demokrasiyi yaşayarak öğretmeyi hedeflemiş, paylaşımcılığı ve iş birliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak,

 

Öğrenciye bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak,

 

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak, uygun etkinlikler planlamak,

 

Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için ortamlar yaratmak,

 

Sanat algısının geliştirilmesi ve estetik bakışının beslenmesi için gerekli olan ortamı sağlamak,

 

Başta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek,

 

İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim durumları oluşturmak,

 

Sonucun niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,

 

Eğitim kadrosu olarak öğrenmeye açıklık ve işe yarar bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,

 

Okul-aile iş birliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak,

 

Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik etmek.

 

AMAÇLADIĞIMIZ KAZANIMLAR

Kişisel yeteneklerini en iyi biçimde kullanabilen, öğrendiklerini günlük yaşamında uygulayabilen,
araştırmayı ve öğrenmeyi seven, sanat algısı oluşmuş, aşağıdaki değerleri kazanmış, mutlu çocuklar yetiştirmek.

Ulusal değerlere saygılı, sorumlu ve duyarlı,

 

Kendini ifade edebilme becerisine sahip,

 

Haklarını bilen ve kişi haklarına saygı gösteren,

 

Teknolojiyi yerinde ve doğru kullanabilen,

 

Sormaktan çekinmeyen, merak edip araştıran,

 

Atatürkçü düşünce yapısına önem veren,

 

Üretmeyi ve paylaşmayı seven,

 

Çevre bilinci ve doğa sevgisi gelişmiş,

 

Spor ve sanat sevgisi olan,

 

Fen ve matematik okuryazarlığına sahip,

 

Okuma becerilerini üst düzeye çıkarabilmiş,

 

Konuşma ve yazmada doğru ve etkili dile sahip,

 

Türkçeyi ve en az iki yabancı dili çok iyi düzeyde bilen ve kullanabilmeleri

 

Problem çözme becerisini kazanmaları