BÜLTENLERKAĞIT İSRAFINI AZALTIYORUZ, ÇEVREMİZİ KORUYORUZ!


Bilimsev Koleji olarak yaşadığımız çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına öğrencilerimiz için yapılan çalışmalarda ihtiyacımız kadar kağıt kullanmayı ve kullanmadığımız atık kağıtları geri dönüşüme göndermeyi amaçlıyoruz. Okulumuzda kağıtları amacına uygun olarak kullanmaktayız. Öğrencilerimizle yaptığımız tüm eğitim çalışmalarımızda bu amaca uygun kağıt kullanımına dikkat ediyoruz. Öğrencimiz için basılacak her türlü bilgi, belge, form, vb materyaller, kullanım açısından bir engel oluşturmayacak ise kağıt baskı değil elektronik (dijital) ortamda hazırlanmaktadır. Bilimsevliler olarak biliyoruz ki boşa harcadığımız her kağıt için milyonlarca ağaç kesilmekte ve yaşadığımız yeşil çevre yok olmaktadır. Tasarruf ettiğiniz her bir sayfa Tasarruf ettiğimiz her bir sayfa kağıt ile hem ormanlarımızı korumaya, hem de kağıdın üretilmesi esnasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.


Unutmamalıyız ki 1 hektar alan içindeki iğne yapraklı ağaçlar yılda 30 ton, geniş yapraklı ağaçlar ise 16 ton oksijen üretebilmektedir. Yetişkin bir kayın ağacı 1 günde yaklaşık 1000 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok edebilmekte, 7 kg toz ve yaklaşık 300 kg zehri süzebilmektedir. Buna bağlı olarak hava kirliliğinin yaklaşık % 50’si ormanlar sayesinde temizlenmektedir.

Bu amaç ile kağıt israfını önlemek için dijital ortamda hazırladığımız 3.Dönem Ara Karne ilgili evraklara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.