MİSYONUMUZ

Görevimiz;

Kişisel yeteneklerini en iyi biçimde kullanabilen, öğrendiklerini günlük yaşamında uygulayabilen, araştırmayı ve öğrenmeyi seven, sanat algısı oluşmuş, mutlu çocuklar yetiştirmektir.

Hedefimiz;

Doğal bir ortamda, teknolojiyi ve öğretim sistemlerini doğru kullanarak; bilgiye ulaşma becerisine sahip, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, yaratıcı, sanata ve estetik bilinci oluşmuş; doğaya, insana ve etik değerlere saygılı; ilkeli ve özgüven sahibi nitelikli dünya insanları yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

EĞİTİMDE ÖNCELİKLİ GÖREVLERİMİZ

• Demokrasiyi yaşayarak öğretmeyi hedeflemiş, paylaşımcılığı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak
• Öğrenciye bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak,
• Eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak, uygun etkinlikler planlamak,
• Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için ortamlar yaratmak,
• Sanat algısının geliştirilmesi ve estetik bakışının beslenmesi için gerekli olan ortamı sağlamak,
• Başta kendisine olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek,
• İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar, evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim durumları oluşturmak,
• Sonucun niteliği kadar, sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğu bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,
• Eğitim kadrosu olarak öğrenmeye açıklık ve işe yarar bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,
• Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak,
• Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik etmek,

AMAÇLARIMIZ

 • Ulusal değerlere saygılı, sorumlu ve duyarlı,
 • Kendini ifade edebilme becerisine sahip,
 • Haklarını bilen ve kişi haklarına saygı gösteren,
 • Teknolojiyi yerinde ve doğru kullanabilen,
 • Sormaktan çekinmeyen, merak edip araştıran,
 • Atatürkçü düşünce yapısına önem veren,
 • Üretmeyi ve paylaşmayı seven,
 • Çevre bilinci ve doğa sevgisi gelişmiş,
 • Spor ve sanat sevgisi olan,
 • Fen ve matematik okuryazarlığına sahip,
 • Okuma becerilerini üst düzeye çıkarabilmiş,
 • Konuşma ve yazmada doğru ve etkili dile sahip,
 • Türkçeyi ve en az iki yabancı dili çok iyi düzeyde bilen ve kullanabilen,
 • Problem çözme becerisini kazanmış,

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KABUL GÖREN DÜNYA İNSANLARI YETİŞTİRMEKTİR.