İLKOKUL

 

       

Akademisyenler tarafından hazırlanan, yeni çağın ve geleceğin gerekleri ile bütünleşmiş, bireye özgü eğitim sistemini temel alan, doğa ile iç içe, modern BİLİMSEV eğitim modeli uygulanmaktadır.

      

BAŞLASIN ÖĞRENME DEVRİMİ

Eğitim sisteminin çocuğun kişiliğinin, yaratıcılığının oluşmasında, öğrenme sürecinde, yeteneklerinin ortaya çıkmasında ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çünkü çocuklarımızı, yaşamlarının en önemli yıllarında bir sistemin içine sokuyoruz. İşte bu sistemin çocuğu nasıl şekillendireceğini, onu nasıl güçlü bir birey olarak hayata hazırlayacağını iyi çözümlemeliyiz.

Bilimsev İlkokulunda çocuklar için kalp-akıl ve yetenek felsefesi benimsenecektir. Sanat – Müzik – Fen – Bilim – Matematik ve Yabancı diller gibi alanlar başta olmak üzere tüm konular sanatsal ortamlarda öğretilecektir. Akademik başarıya doğal yaşam içinde öğrenerek de ulaşılabilir.

Doğumdan 12 yaşına kadar olan dönem sanatsal ve yaratıcı bilinçtir. Bu dönemden sonra üzerine bunları dışa vurmanın öğeleri eklenmelidir. 12 yaşından sonra gerçek tarih ve bilime transfer yapılmakta daha sonra programda; yaratıcı ve sanatsal öğeleri kaybetmeden, daha bilimsel bir tavır alarak direk gözlem, objektif tanımlama ve düşünmeye yer verilmelidir.

BAŞKA BİR EĞİTİM MÜMKÜNMÜŞ

Temel amaç çocuğu bütünüyle eğitmektir. Beyin-kalp ve eller bu programın temel felsefesini oluşturmaktadır. Çocuklar ekerek-biçerek-kendi yemeğini hazırlamaya katkıda bulunarak gerçek yaşam becerilerini edinebilir.

İlköğretimin ilk yıllarında Alfabe ile resimli tanışma, yazma, okuma, heceleme, şiir, sanatsal ve pratik çalışmalar, taklitçi oyun, piyes, halk hikayeleri, peri masalları, kukla gösterimi, müzik, fabllar, efsaneler, sayılar, temel matematik işlemleri ( toplama, çıkarma, çarpma, bölme) doğa öyküleri, bahçecilik gibi etkinlikler gerçekleştirilecektir. Temel eğitimde bilimsel ve akademik konular farklı eğitim ortamlarında ve en etkili öğrenme yöntemleri kullanılarak verilecektir.

Bilimsev İlkokulunun 3 temel unsuru; ruh eğitimine yönelik eğitim anlayışı, sorumluluk bilinci edindirme amacı ve hayal gücünü öldürmeden merak ve başarma duygusunu geliştirme üzerine kuruludur. Çocuklar ileriki yıllarda rekabetçi sistemin içine girince bocalamamaları için akademik yönden güçlü birer birey olarak yetiştirilirler.

Biz diyoruz ki:
“ÇOCUKLARI SAYGIYLA KABUL EDİN, SEVGİYLE EĞİTİN VE GELECEĞE ÖZGÜRCE YOLLAYIN”